Pověsti

Bernard z Cimburka, zakladatel hradu Nového Cimburka u Koryčan, proslul po širém kraji... čtěte více >>>

V době, kdy přestal hrad Cimburk sloužit jako sídlo majitelů panství a obývali jej poddaní... čtěte více >>>

Když v roce 1310 usedl na český trůn Jan Lucemburský, nenastaly pro náš národ... čtěte více >>>

Před dávnými lety žila na Cimburku vdova. Byla to paní dobrého srdce... čtěte více >>>

V opuštěném Cimburku se skrývali zloději a loupežníci. Mezi nimi byl též jakýsi Pečinka... čtěte více >>>

Na hradě Cimburku je slavný den; všude plno ruchu a shonu. To markrabě Jan... čtěte více >>>

Stařenka Šimečková z Moravan sbírala s vnukem pod Cimburkem houby... čtěte více >>>

Tetka Apolena nám vyložila o lesním dolíku a jeho studeném prameni... čtěte více >>>

X